2023/24 õppeaastaks uute õpilaste vastuvõtt toimub
esmaspäeval, 29. mail k.a.
kell 10.00 Ilmatsalu Lasteaias
kell 12.30 – 14.30 Ilmatsalu Põhikoolis