Muusikakool on huvikool, kuhu vastuvõtmine toimub muusikaliste katsete alusel. Kooli võetakse õppima lapsi alates 7. eluaastast. Õppija täidab koolikohustust ja õppekava.
Õppetöö põhivormiks on individuaal-, rühma- ja ansamblitund. Õppetöö hulka kuuluvad ka arvestused, esinemispraktika, akadeemilised kontserdid, eksamid ja konkursid.
Haigestumise või mõnel muul põhjusel õppetööst puudumise korral teavitab õpilane või lapsevanem õpetajat või koolijuhti.
Õppeaasta koolis jaguneb õppeperioodideks ja koolivaheaegadeks, mille kehtestab Haridus- ja Teadusministeerium.
ÕPILASE ÕIGUSED

 • Saada heatasemelist pilliõpet.
 • Saada tagasisidet oma õpitulemuste kohta vahetult õpetajatelt.
 • Kasutada koolile kuuluvaid muusikainstrumente.
 • Saada vajadusel õpetajatelt täiendavat abi ja konsultatsioone.
 • Esitada õpetajatele ja koolijuhile oma ettepanekuid.
 • Osaleda kooliürituste korraldamisel.

ÕPILASE KOHUSTUSED

 • Olles vabatahtlikult astunud muusikakooli on õpilane võtnud endale vastutuse ja kohustuse täita kõiki õppetöö nõudeid.
 • Õpilane käitub viisakalt ja suhtub kaasõpilastesse ja õpetajatesse sõbralikult.
 • Õpilane tuleb tundidesse ettevalmistunult, olles teinud ära kõik kodused ülesanded ja harjutanud pilli.
 • Õpilane võtab kaasa igaks tunniks vajalikud õppevahendid.
 • Esinemistel ja muudel pidulikel sündmustel kannab õpilane sobilikku riietust ja jalanõusid.
 • Õpilane käitub tervisehoidlikult, haigena kooli ei tule, täidab kõiki nõutud abinõusid enda ja teiste tervise kaitseks.
Solfedžo on aine, mis kätkeb endas noodikirjast arusaamist ja õpetab noodist laulmist. Rütmide, harmoonia ja kõrguste tajumine, kuulamine ja kirjutamine teeb muusikakeele mõistmise lihtsamaks. Loodan olla abiks erialapilli õpetajatele ja koos õpilastega kogeda toredaid hetki selle muusikalise keele avastamisel.Made RitsingSolfedžo ja muusikalugu õpetaja, Ilmatsalu Muusikakool
Plokkflöödi mängimine valmistab rõõmu.Ülle PartsPlokkflöödi õpetaja, Ilmatsalu Muusikakool
Kitarr on kaalult kerge, aga mängida keeruline. Nimelt üks käsi mängib teisipidi.Tõnu MinaKitarri õpetaja, Ilmatsalu Muusikakool
Õpetada inimesele klaverimängu - tähendab õpetada inimest mõtlema. Aga mõtelda on ju mõnus. Ragne Jõgeva, Ilmatsalu Muusikakool
Akordion on saanud omale nime sõnast „akord“, mis tähendab, et helid kõlavad samaaegselt.Heli Mõttus – AssonAkordioni Õpetaja, Ilmatsalu Muusikakool

2023/24 õppeaastaks uute õpilaste vastuvõtt

2023/24 õppeaastaks uute õpilaste vastuvõtt toimub esmaspäeval, 29. mail k.a. kell 10.00 Ilmatsalu Lasteaias kell 12.30 – 14.30 Ilmatsalu Põhikoolis
By : admin | May 11, 2023
0

Vastuvõtt

Õppeaasta on täies hoos ja uute õpilaste vastuvõtu osas anname huvilistele teada. Selleks võtke meiega ühendust meilil muusikakool@ilmatsalu.ee
By : admin | Nov 11, 2020