Solfedžo on aine, mis kätkeb endas noodikirjast arusaamist ja õpetab noodist laulmist. Rütmide, harmoonia ja kõrguste tajumine, kuulamine ja kirjutamine teeb muusikakeele mõistmise lihtsamaks.
Loodan olla abiks erialapilli õpetajatele ja koos õpilastega kogeda toredaid hetki selle muusikalise keele avastamisel.