KLAVER

 • klaverimäng arendab mõtlemist, koordinatsiooni, käelist tegevust ja ka emotsionaalsust ehk tundeelu.
 • klaverimängu oskus on aluseks paljudele teistele erialadele (laulmine, dirigeerimine, muusikateoreetilised ained, kompositsioon)
 • klaveriga saab koos musitseerida paljude teiste pillidega, klaver on hea saateinstrument laulmisel.
 • klaveril saab mängida väga erinevat muusikat, ka ansamblite ja orkestriteoseid, saab mängida ka neljal käel või kahel kuni mitmel klaveril korraga

AKORDION

 • akordion on paljude erinevate kõlavärvidega populaarne pill, mis kõlab nagu suur orkester
 • akordionil saab mängida tantsu- ja laulusaateks
 • akordioni mänguga saab rikastada seltskondlikke üritusi
 • akordion sobib paljudesse erinevatesse ansamblitesse ka orelile loodud muusika kõlab akordionil hästi

KITARR

 • klassikalise kitarri õppimine on arendav käte motoorikale ja mõtlemisele
 • klassikalise kitarri õppimine arendab täpset sõrmetehnikat
 • kitarril on võimalik saata erinevaid instrumente ja laulu
 • kitarrimängu oskus on igati tervitatav seltskonnas, koosviibimistel jm

PLOKKFLÖÖT

 • kõikide puhkpillide mängimisega suureneb kopsumaht, paraneb füüsiline vastupidavus
 • plokkflöödi õppimine arendab kujundlikku mõtlemist, fantaasiat, rütmi- ja muusikatunnetust ning noodilugemist
 • plokkflöödi mäng arendab hingamist, sõrmetehnikat, artikuleerimist ja fraseerimist
 • plokkflööt on väga rikkaliku repertuaariga soolopill, aga ka ansambli- ja orkestripill

SOLFEDŽO

 • Kõikide pillide õppimisel on kohustuslik õppeaine solfedžo, mille õppimist alustatakse 1. klassist.
 • solfedžo annab teadmisi helistikest, harmooniast, rütmidest
 • arendab muusikalist kuulmist ja noodist laulmise oskust
 • treenib ja arendab rütmitunnetust ja rütmitaju
 • õpetab määrama ja ära tundma helide omavahelisi seoseid

MUUSIKALUGU

Alates 3. klassist õpitakse muusikalugu.

 • muusikalugu kujundab erinevate ajastute muusika kuulamise kaudu teadlikku ja kriitiliselt mõtlevat muusikakuulajat ning kontserdikülastajat
  muusika kuulamine aitab rikastada tunde- ja mõttemaailma
Solfedžo on aine, mis kätkeb endas noodikirjast arusaamist ja õpetab noodist laulmist. Rütmide, harmoonia ja kõrguste tajumine, kuulamine ja kirjutamine teeb muusikakeele mõistmise lihtsamaks. Loodan olla abiks erialapilli õpetajatele ja koos õpilastega kogeda toredaid hetki selle muusikalise keele avastamisel.Made RitsingSolfedžo ja muusikalugu õpetaja, Ilmatsalu Muusikakool
Plokkflöödi mängimine valmistab rõõmu.Ülle PartsPlokkflöödi õpetaja, Ilmatsalu Muusikakool
Kitarr on kaalult kerge, aga mängida keeruline. Nimelt üks käsi mängib teisipidi.Tõnu MinaKitarri õpetaja, Ilmatsalu Muusikakool
Õpetada inimesele klaverimängu - tähendab õpetada inimest mõtlema. Aga mõtelda on ju mõnus. Ragne Jõgeva, Ilmatsalu Muusikakool
Akordion on saanud omale nime sõnast „akord“, mis tähendab, et helid kõlavad samaaegselt.Heli Mõttus – AssonAkordioni Õpetaja, Ilmatsalu Muusikakool

2023/24 õppeaastaks uute õpilaste vastuvõtt

2023/24 õppeaastaks uute õpilaste vastuvõtt toimub esmaspäeval, 29. mail k.a. kell 10.00 Ilmatsalu Lasteaias kell 12.30 – 14.30 Ilmatsalu Põhikoolis
By : admin | May 11, 2023
0

Vastuvõtt

Õppeaasta on täies hoos ja uute õpilaste vastuvõtu osas anname huvilistele teada. Selleks võtke meiega ühendust meilil muusikakool@ilmatsalu.ee
By : admin | Nov 11, 2020